medieskolenlyngby-header-746x70trans

MEDIESKOLEN ER BLEVET EN DEL AF FGU NORD

Pr. 1. august 2019 overgik Medieskolen til FGU Nord, og vi flyttede til Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

Al henvendelse: www.fgunord.dk

 

 

 

 

 

 

FOR FORÆLDRE : SKAL DIN DATTER ELLER SØN STARTE PÅ MEDIESKOLEN?

En anden vej til uddannelse

HVAD ER MEDIESKOLEN?

Medieskolen Lyngby er en produktionsskole, som tilbyder undervisning og arbejde i værkstederne film, foto, grafisk design, producer, skilteriet, skønt samt webdesign.

Undervisningen foregår som værkstedsundervisning og ledes af fagligt uddannede lærere. Undervisningen er ikke formelt kompetencegivende, men undervejs i forløbet får den unge mulighed for at komme i forskellige former for kompetencegivende forløb på erhvervsskoler samt i praktik.

Vi opfordrer forældre og deres netværk til at hjælpe til med at finde praktikpladser.

grafisk_2016__DSC7500

grafisk_2016_Grafisk2

 

HVILKEN MÅLGRUPPE?

Medieskolens målgruppe er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Som elev på får man skoleydelse (en slags elevløn).

HVILKEN SLAGS UNDERVISNING?

På Medieskolen lærer den unge gennem praksis. Undervisningen kombinerer teori og praksis efter ”learning by doing” princippet.

Dagligdagen på værkstederne er bygget op omkring konkrete opgaver: Eksterne kundeopgaver, egne projekter eller projekter, som tilrettelægges i samarbejde med værkstedslederen. Med udgangspunkt i de konkrete opgaver får den unge den nødvendige oplæring og undervisning og kan herudfra samle en mappe til brug for job/elevpladssøgning.

matematik-undervisning-natascha-soren

MULIGHED FOR AFGANGSPRØVE?

Har den unge brug for det, tilbyder vi undervisning i dansk og matematik, så den unge kan gå til erhvervsskolernes prøver eller få bestået g-niveau.

Den unge har også mulighed for at tage nogle enkeltfag fx på VUC. Endelig tilbyder vi kombinationsforløb på erhvervsskolerne, hvilket sagtens være i andre fag end medier, og det er meritgivende forløb.

medieskolen-hygge-paa-stranden2016-10-27-14-52-43-1

HVORDAN BLIVER MAN OPTAGET?

For at blive optaget på Medieskolen skal den unges vejleder på Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Center) foretage en målgruppevurdering. Man optages således  ikke via optagelse.dk.

 

Herefter skal den unge på rundvisning på skolen. Der er rundvisning hver torsdag kl. 9.15. Tilmelding er nødvendig og sker ved at kontakte vores vejleder KarenLene enten pr. mail karenlene@medieskolen.dk eller telefonisk 25 10 33 33. Til rundvisningen vil den unge dels få en samtale med vejleder, dels med de relevante værkstedsledere. Som forældre/pårørende er man velkommen til rundvisning.

web-drenge-lav-2016-2016-02-02-11-40-51-366x651

HVAD ER MÅLET?

Målet med et ophold på Medieskolen er, at den unge bliver styrket personligt, socialt og fagligt og derigennem bliver afklaret om sin fremtid og klar til en ungdomsuddannelse eller et arbejde. Vi har ikke eksaminer, da vi som produktionsskole ikke formelt er et kompetencegivende undervisningstilbud. Den unge får et kompetencebevis, som afspejler den faglige udvikling på skolen, og en personlig udtalelse fra sin lærer.

2013_11_motion_skojter

HVAD KAN MAN BLIVE?

Medieskolens elever fortsætter i mange forskellige tilbud – primært ungdomsuddannelser, men også 10. klasse, højskoler eller erhvervsarbejde.

Vi har samlet nogle testimonials som kan læses her

grafisk_2016__DSC7500