medieskolenlyngby-header-746x70trans

MEDIESKOLEN ER BLEVET EN DEL AF FGU NORD

Pr. 1. august 2019 overgik Medieskolen til FGU Nord, og vi flyttede til Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

Al henvendelse: www.fgunord.dk

 

 

 

 

 

 

FOR VEJLEDERE : HAR DU EN UNG DER GERNE VIL STARTE PÅ MEDIESKOLEN?

HOVEDPERSONEN I SIT EGET LIV

HVAD KARAKTERISERER MEDIESKOLEN LYNGBY?

Medieskolen Lyngby er en produktionsskole med 12 ansatte og godt 80 elever på 7 værksteder – film, foto, grafisk design, producer, skilteriet, webdesign samt skønt. Det faglige og praktiske arbejde med eleverne fungerer som et middel i forhold til de pædagogiske mål – at udvikle elevernes personlige, sociale  og faglige kompetencer. Dette sker netop gennem anderledes læringsoplevelser, hvor eleverne som et del af et praksisfællesskab og del af en produktion får succesoplevelser og identitet. Undervisningen der foregår som værkstedsundervisning, kombinerer teori og praksis efter ”learning by doing” princippet og ledes af fagligt uddannede lærere.

skilteriet_2016__MG_3665

introdag2014_40

SAMARBEJDE MED UU?

Vi samarbejder med UU om den unges forløb på Medieskolen for at give den unge de bedste betingelser for afklaring. Vi forventer derfor en fyldestgørende målgruppevurdering, som beskriver den unges udfordringer, delmål og ønsker både ift. forløbet på Medieskolen og ift. fremtiden. Det er vores erfaring, at en god overlevering giver det bedste resultat.

Vi orienterer UU-vejleder og indkalder til møde, hvis vi finder det relevant – det kan være ift. en problematisk udvikling eller for i fællesskab at skabe den bedste fremadrettede afklaring.

Når den unge forlader Medieskolen, giver vi en tilbagemelding til UU, hvis den unge ikke fortsætter i ordinær uddannelse, herunder 10.klasse, EGU, KUU og STU, men i stedet i privat uddannelse, højskole, ledighed eller i arbejde.

2014_åbenthus_foto1

skilteriet_andrew_skaer_03_kort

UNDERVISNING I ALMENE FAG OG KOMBINATIONSFORLØB?

Vi tilbyder undervisning i dansk og matematik enten på skolen eller hos en anden aktør ex. VUC eller Ungdomsskolen, så den unge kan gå til erhvervsskolernes prøver eller prøver på G-niveau.

Den unge har også mulighed for at tage nogle enkeltfag fx på VUC. Endelig tilbyder vi kombinationsforløb på erhvervsskolerne, hvilket sagtens kan være i andre fag end medier.

film

HVORNÅR ER DER RUNDVISNING?

Der er som udgangspunkt rundvisning hver torsdag kl. 9.15 til ca. kl. 12.00. Tilmelding er nødvendig og sker ved at kontakte vores vejleder KarenLene enten pr. mail karenlene@medieskolen.dk eller telefonisk 25 10 33 33.

Til rundvisningen vil den unge dels få en samtale med vejleder, dels med de relevante værkstedsledere.

Se mere om rundvisning og optagelse her.

matematik-undervisning-natascha-soren

KONTAKT MEDIESKOLENS VEJLEDER

KarenLene Bengtson

Mobil 25 10 33 33

E-mail karenlene@medieskolen.dk

2013_camp_hilleroed_2013_web_lars_023